Pastry
Cinnamon Bagel
Bột quế x Nho khô x Lòng trắng trứng

55,000

Canelé
Custard Cream x Caramel x Rum

60,000

Banana Bread
Chuối x Quế

49,000