Cà phê Việt Nam
Bạc sỉu
70% Robusta x 30% Arabica x Nhiều sữa

60,000

Cà phê sữa
70% Robusta x 30% Arabica x Sữa

60,000

Cà phê đen
70% Robusta x 30% Arabica

60,000

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi