Cà phê chai
Cold Brew Berry 330ml
Cold brew x Quả mọng x hoa Atiso đỏ

210,000

Caramel Machiato 330ml
Espresso x Sữa x Bọt sữa x Caramel

169,000

Mojito Espresso 330ml
Lá bạc hà x Kem x Coffee

210,000

Cold Brew Sữa Đá 500ml
Ethiopia x Colombia x Sữa

230,000

Cold Brew Sữa Đá 330ml
Ethiopia x Colombia x Sữa

194,000

Cold Brew 330ml
Ethiopia x Colombia

155,000

Cold Brew 500ML
Ethiopia x Colombia

195,000

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi