Câu hỏi thường gặp

Vui lòng liên hệ với RRC tại Trung tâm hỗ trợ của RRC (liên kết đến Trung tâm hỗ trợ)

Quý Khách vui lòng chia sẻ cảm nhận về Cà phê Rang Rang qua trang web chính thức của RRC hoặc tại Facebook, Google Review, Foody

Quý Khách có thể mua Đăng ký Quà Tặng ngay hôm nay và hoãn lần giao hàng đầu tiên. Sau đó lựa chọn một ngày phù hợp hơn.

Không. Rang Rang Coffee sẽ thông báo cho Quý Khách qua email hoặc điện thoại để tư vấn gia hạn. Nếu không Đăng ký Quà Tặng sẽ tạm ngưng.

Vui lòng truy cập trang của RRC và Đăng ký Quà tặng bổ sung để phù hợp với nhu cầu sử dụng cà phê của Quý Khách

Đăng ký Quà tặng không được hủy sau khi đã kích hoạt

Quý Khách có thể thay đổi hoặc cập nhật địa chỉ giao hàng trong thông tin tài khoản của Rang Rang Coffee