Câu hỏi thường gặp

Trợ giúp

Câu hỏi thường gặp

Tôi quên mật khẩu!

Nếu Quý Khách muốn đặt lại mật khẩu của mình, Quý Khách có thể thực hiện việc này từ trang đặt lại mật khẩu (liên kết đến trang đặt lại mật khẩu). Liên kết đặt lại mật khẩu sẽ được gửi cho Quý Khách qua email (hãy kiểm tra thư mục spam nếu Quý Khách không thấy trong hộp thư đến của mình sau vài phút). Nếu Quý Khách gặp bất kỳ sự cố nào khi cố gắng đặt lại mật khẩu của mình, vui lòng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ của RRC (liên kết đến Trung tâm hỗ trợ)

FacebookTwitterSMSEmailLinkedIn