Câu hỏi thường gặp

Trợ giúp

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể đặt hàng ngay và hoãn lần giao hàng đầu tiên được không?

Quý Khách có thể mua Đăng ký Quà Tặng ngay hôm nay và hoãn lần giao hàng đầu tiên. Sau đó lựa chọn một ngày phù hợp hơn.

FacebookTwitterSMSEmailLinkedIn