Uncategorized
Iced Latte
Espresso, ít lớp bọt sữa (milk foam), nhiều sữa đánh nóng (steamed milk)  

65,000

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi