Signature
Cold Brew Tonic
Tonic water x Coldbrew

85,000

Cold Brew Milk Foam
Coldbrew x Milk Foam

85,000

Cold Brew Original
Coldbrew x Original

85,000

Cold Brew Sữa Đá
Coldbrew x Sữa x phong cách truyền thống Việt Nam

85,000

Cold brew berry
Berries x red artichoke flower x coldbrew

85,000

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi