Candle No.02
Nến thơm: hương cà phê

349,000

Cinnamon Bagel
Bột quế x Nho khô x Lòng trắng trứng

55,000

Cold Brew Berry 330ml
Cold brew x Quả mọng x hoa Atiso đỏ

210,000

Caramel Machiato 330ml
Espresso x Sữa x Bọt sữa x Caramel

169,000

Mojito Espresso 330ml
Lá bạc hà x Kem x Coffee

210,000

Hi! Moment
Hoa Hibiscus khô x Nho chuỗi ngọc

69,000

Barrel Aged Boulevadier
Whiskey x Vermouth x Campari

190,000