Câu hỏi thường gặp

RRC gửi các email sau đến Quý Khách:

Thông tin liên quan đến tài khoản và đơn đặt hàng: nhằm cung cấp đến Quý Khách các
thông tin cụ thể như thời gian đơn hàng được vận chuyển, cách theo dõi lô hàng hoặc thông
báo về các vấn đề thanh toán, v.v.

Ưu đãi & Khuyến mãi: RRC gửi cho Quý Khách các ưu đãi hoặc các khuyến mãi được cá nhân
hóa mà RRC nghĩ rằng phù hợp với Quý Khách.

Xác nhận lịch đặt hàng cà phê: khi kết thúc giai đoạn đăng ký, RRC gửi email để xác nhận tiếp
tục đặt hàng của Quý Khách.

Cập nhật ngày 9/9/2021

 Phương pháp phù hợp thường phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Để hướng dẫn Quý Khách về các phương pháp pha cà phê phổ biến nhất, vui lòng tham khảo Blog hoặc Learn của RRC (liên kết đến mục tương ứng)

Nếu Quý Khách muốn đặt lại mật khẩu của mình, Quý Khách có thể thực hiện việc này từ trang đặt lại mật khẩu (liên kết đến trang đặt lại mật khẩu). Liên kết đặt lại mật khẩu sẽ được gửi cho Quý Khách qua email (hãy kiểm tra thư mục spam nếu Quý Khách không thấy trong hộp thư đến của mình sau vài phút). Nếu Quý Khách gặp bất kỳ sự cố nào khi cố gắng đặt lại mật khẩu của mình, vui lòng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ của RRC (liên kết đến Trung tâm hỗ trợ)

Đó là một câu hỏi tuyệt vời, vui lòng tham khảo Câu chuyện của RRC (liên kết đến Câu chuyện)

Vui lòng liên hệ với RRC tại Trung tâm hỗ trợ của RRC (liên kết đến Trung tâm hỗ trợ)

Quý Khách vui lòng chia sẻ cảm nhận về Cà phê Rang Rang qua trang web chính thức của RRC hoặc tại Facebook, Google Review, Foody

Quý Khách có thể mua Đăng ký Quà Tặng ngay hôm nay và hoãn lần giao hàng đầu tiên. Sau đó lựa chọn một ngày phù hợp hơn.

Không. Rang Rang Coffee sẽ thông báo cho Quý Khách qua email hoặc điện thoại để tư vấn gia hạn. Nếu không Đăng ký Quà Tặng sẽ tạm ngưng.

Vui lòng truy cập trang của RRC và Đăng ký Quà tặng bổ sung để phù hợp với nhu cầu sử dụng cà phê của Quý Khách

Đăng ký Quà tặng không được hủy sau khi đã kích hoạt

Quý Khách có thể thay đổi hoặc cập nhật địa chỉ giao hàng trong thông tin tài khoản của Rang Rang Coffee